TERUG NAAR: OVERZICHT | 2016

Toekomstvisie Gemeente Dongen 2025: Investeren in relaties


In de afgelopen maanden heeft de gemeente Dongen een toekomstvisie gemaakt: Toekomstvisie Gemeente Dongen 2025: Investeren in relaties. De titel geeft al aan dat de gemeente dat niet alleen heeft gedaan. De toekomstvisie is tot stand gekomen met de inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en stichtingen.

Toekomst
In de toekomstvisie wordt aangegeven voor welke ontwikkelingen de gemeente voor staat. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de gemeente in 2025. Dat beeld van de toekomst wordt langs vijf pijlers geschetst: Dongen Leeft!, Dongen zorgt!, Veilig Dongen!, Dongen onderneemt! en Dongen dient!.

Film
Bij de toekomstvisie is een korte film gemaakt. In deze film wordt u in vogelvlucht door de toekomstvisie meegenomen.

De gemeente Dongen is trots op Dongen. Samen met u, inwoners, vrijwilligers en ondernemers zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Door in elkaar te investeren, bereiken we het beste voor Dongen.